Cobertura per l’incendi o el vandalisme; el robatori o el dany elèctric o aquell vidre trencat!!

Cobertures a mida

Clàusules especials:

  • Valor Reposició 100%
  • Marges Automàtics
  • Derogació Clàusula Pluja/Vent
  • Clàusula de Compensacions de Capitals.
  • Inclusió de clàusules particulars adaptades a cada client.