El DVD fet malbé, la nevera descongelada, el gos que queixala, l’atracament al carrer… són tantes coses que ens passen!!!!

  • Confiscació al carrer.
  • RC de cap de família, animals domèstics,…
  • Inclusió d’objectes de valor i joies automàtica.
  • Restauració Estètica.
  • Despeses de veterinària per accidents d’animals de companyia.
  • Vandalisme de llogaters; RC davant llogaters.
  • Clàusules “All Risk”.