“El món sencer descansa sobre la base de les assegurances”
Henry Ford