Auditoria de programes

Si no ets client de la nostra corredoria i vols saber en quin estat es troben els teus contractes d’assegurança, tant tècnicament com econòmicament, a M. Piqué et podem realitzar un informe executiu sobre els excessos i les mancances de les teves pòlisses d’assegurança, així com una comparativa de costs.

 

Fases d’actuació:

 

  • Identificació i anàlisi dels riscs
  • Inspecció dels riscs a les instal·lacions
  • Anàlisi dels processos productius i de gestió
  • Anàlisi de la sinistralitat

 

  • Auditoria
  • Revisió i anàlisi del clausulat de les pòlisses
  • Propostes tècniques i de costs
  • Recomanacions sobre riscs assegurats i possibles riscs no assegurats

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte