Fases

La gerència de riscs, en matèria empresarial, és aquella part de la gestió empresarial que busca identificar els factors de risc que poden afectar la nostra empresa, prevenir-los, retenir-los i/o transferir-los, i, en última instància, manejar els sinistres perquè quan succeeixin causin el menor dany possible. No existeix cap pòlissa al mercat que ho cobreixi absolutament tot, per això és necessari establir una interrelació entre totes les variables anteriors i dissenyar un bon pla d’acció. El pla ens permetrà:

 

 • Donar a conèixer tots els riscs que afecten l’empresa
 • Protegir els actius de l’empresa (tangibles i intangibles)
 • Aconseguir una ràpida recuperació després d’un sinistre
 • Proporcionar la solidesa suficient per a la consecució d’objectius
 • Reduir la incertesa en la presa de decisions
 • Estalviar en els programes d’assegurança

 

Quines són les fases per a una gerència de riscs correcta?

 • Fase 1: Identificació

Conèixer bé l’empresa: quines són les activitats que desenvolupa, els processos, l’entorn, el sector, l’actiu (tant material com immaterial), la localització, etc. Així com identificar els riscs (reals o irreals) que impliquen o tenen cadascuna de les variables indicades anteriorment.

 • Fase 2: Anàlisi

Establir de forma clara i precisa quins són els riscs a què s’enfronta l’organització i quins efectes poden tenir, ja siguin més o menys possibles i més o menys probables. Per fer-ho, disposem d’informació comparativa (segons sector/activitat i experiència) i informes de professionals independents experts en cadascun dels sectors i àrees d’actuació.

 • Fase 3: Metodologia

Aquesta és la fase on conflueixen les dues parts: empresa i gerència de riscs. A partir de les variables analitzades anteriorment i de la cultura/estratègia d’empresa, s’han d’establir les bases sobre les quals es treballaran els plans d’actuació.

 • Fase 4: Plans d’actuació
 • Eliminació/Reducció total del risc mitjançant mesures de prevenció o protocols de control
 • Retenció i gestió pròpia dels riscs
 • Transferència dels riscs a tercers

 

 • Fase 5: Seguiment/Redefinició

Un cop establertes i aplicades les diferents fases, aquestes han de tenir un protocol temporal de seguiment de resultats i s’han de realitzar els ajusts necessaris per corregir-los.

 

La gerència de riscs suposa, per tant, un procés dinàmic en el temps que s’ha de retroalimentar a partir de les noves necessitats que suposa el canvi a l’organització.

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte