Programa Internacional

Think Global – Act Local

Les empreses del nostre país han apostat enèrgicament durant les últimes dècades per la inversió productiva a l’exterior amb la idea de trobar un equilibri entre la facturació nacional i la internacional.
Els països de la UE (en especial el Regne Unit) i els països llatinoamericans són la principal destinació de la inversió exterior.

 

El principal factor de localització de les nostres empreses gira al voltant del seu entorn jurídic. Variable que està molt lligada al sector de les assegurances per la necessitat de disposar d’aquelles assegurances de contractació obligatòria exigides en cada país. Les diferències de condicions, garanties i sumes que exigeix cada país s’han de tenir en compte des del prisma de la gerència de riscs de cada empresa. Per això, és desitjable que tots els països tinguin un nivell homogeni de cobertures, límits i sublímits, sempre dintre del que permeti la legislació local. Aquesta homogeneïtat s’aconsegueix mitjançant una pòlissa màster.

 

Principals beneficis del programa

 • Economies d’escala
 • Optimització administrativa i de nombre de contractes asseguradors
 •  Agilitat en la resposta per a futures necessitats de cobertura exterior
 • Homogeneïtzació de cobertures entre països i entre empreses del grup
 • Contractació i gestió del programa a escala nacional i amb companyies globals

Àrees d’actuació:

 • Danys materials
 • Transport
 • Responsabilitat civil
 • Responsabilitat civil de directius
 • Enginyeria i muntatge
 • Gestió de crisis
 • Assistència en viatge
 • Salut per a expatriats

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte