Responsabilitat civil general

Tota activitat empresarial comporta assumir determinats riscs de responsabilitat davant de tercers. Ja sigui per la propietat d’algun actiu, per algun servei prestat o per algun producte subministrat. En aquest últim cas, entra en escena la cobertura de Despeses de retirada de producte. Si no es té, les conseqüències per a la imatge de l’empresa i la seva situació econòmica poden ser molt greus.

De la mateixa manera, la responsabilitat que assumeixen les empreses i els empresaris davant l’existència d’un accident de treball és motiu de preocupació. Més encara quan el Codi Penal, a través de diferents articles com el 139, 142, 147 o 152, fa que, davant l’existència d’un accident de treball greu, sigui cada cop més freqüent que s’obrin diligències prèvies per part dels jutjats d’instrucció amb la finalitat de determinar si existeixen responsabilitats penals.

 • Responsabilitat civil d’explotació
 • Responsabilitat civil locativa
 • Responsabilitat civil patronal
 • Responsabilitat civil creuada
 • Responsabilitat civil de productes
 • Despeses de muntatge i desmuntatge
 • Unió i mescla
 • Responsabilitat civil posttreballs
 • Responsabilitat civil per contaminació accidental
 • Danys patrimonials primaris
 • Responsabilitat civil professional dels tècnics en plantilla
 • Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes
 • Defensa jurídica i fiances

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte