Responsabilitat civil mediambiental

L’any 2007 va néixer la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat ambiental amb l’objectiu de regular la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals de conformitat amb l’article 45 de la Constitució i amb el principi de «qui contamina paga i repara».

L’objectiu és protegir de danys les espècies silvestres i els hàbitats, les aigües (superficials, subterrànies, costeres; la riba del mar i dels rius) i el sòl; i queden expressament exclosos del seu àmbit els danys tradicionals que afecten els particulars i les seves propietats.

Tres grans característiques de la llei mediambiental:

 

 • Responsabilitat administrativa
 • Objectiva i il·limitada
 • Garantia financera obligatòria per a determinats operadors

 

Garantia financera exigible per a activitats incloses a l’Annex 3:

 

 • Prioritat 1
 • Instal·lacions Seveso
 • Operadors subjectes a l’àmbit d’aplicació de la IPPC
 • Prioritat 2
 • Refineries de petroli i gas
 • Coqueries
 • Foneries de metalls > 20 tones/dia
 • Instal·lacions químiques per a la fabricació de fàrmacs, explosius, etc.
 • Abocadors > 10 tones/dia
 • Prioritat 3
 • Pendents de definir

 

Per què contractar una pòlissa de responsabilitat ambiental

 

 • Perquè existeix una llei en vigor
 • Existeix una responsabilitat objectiva i il·limitada
 • Existeix el deure de reparar el dany
 • L’operador és el responsable del dany mediambiental
 • Els riscs mediambientals tenen influència en el compte de resultats i en el balanç de l’empresa
 • Amb el dany ambiental es genera una pèrdua de valor dels actius i una pèrdua d’imatge (dany reputacional)
 • La cobertura de contaminació de les pòlisses de responsabilitat civil no és l’adequada
 • La pòlissa ambiental és l’opció més econòmica

 

Gestió del risc mediambiental

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte