Retribució flexible

La retribució flexible o, el que és el mateix, el salari emocional és un concepte associat a la retribució d’un empleat en què s’inclouen qüestions de caràcter no econòmic, la finalitat de la qual és satisfer les necessitats personals, familiars i professionals del treballador, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la conciliació laboral. Aquest tipus de retribució pot actuar com a «factor motivador» dels empleats i així millorar l’opinió que els treballadors tenen de l’empresa. Per tant, no es tracta de rebre una major quantitat de diners, sinó de rebre prestacions que el treballador entén com a beneficis més valuosos que una pujada de sou. El valor d’aquestes prestacions atorgades com a salari en espècie no podrà superar el 30% de les percepcions que rebi l’empleat, i han de ser adequades a la seva situació.

Els avantatges per a l’empresa que inclou la retribució emocional en les seves polítiques retributives són:

 

  • Índexs de rotació del personal baixos
  • Reducció de despeses amb relació a la selecció, formació i administració del personal
  • Nivells baixos d’absentisme
  • Els empleats satisfets són empleats amb uns índexs de productivitat i competitivitat elevats

 

Les retribucions en espècie suposen un ingrés per al treballador i, per aquest motiu, han de tenir un valor que es reflecteix a la nòmina. A més, s’ha d’aplicar un ingrés a compte, a mode de retenció, per a l’IRPF que s’imputa al treballador i que l’empresa ha d’ingressar amb la resta de retencions

 

  • Casos habituals

 

  • Assegurances de salut: es consideren exemptes de tributació fins als 500 € anuals per a cada assegurat.
    Les empreses trien una asseguradora o una altra depenent dels serveis que vulguin prestar.
  • Subsidi/Retirada del carnet de conduir
  • Vida i accidents

Podem ajudar-te?

Posa’t en contacte amb nosaltres a la nostra oficina més propera o envia’ns la teva consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Contacte